Aanmelden bij Sport BSO Nuenen

Heeft u interesse in de Sport BSO dan kunt u mailen naar info@sportbsonuenen.nl of bellen naar 06-47374167.

Eerste kennismaking

We willen u graag informatie geven op de locatie zelf. Zo kunt u met eigen ogen zien dat we over een prachtig sportcomplex beschikken en kunnen we al uw eventuele vragen beantwoorden.  We bekijken het clubhuis, de ruimte waar de kinderen kunnen chillen, eten en drinken en natuurlijk krijgt u een rondleiding over het sportcomplex.

Intakegesprek

Mocht het zo zijn dat u net zo enthousiast bent geworden als wij dan maken we graag een afspraak voor een intakegesprek en definitieve inschrijving.

Tijdens het intakegesprek wordt alle informatie over Sport BSO Nuenen doorgenomen. Er wordt gekeken welke dagen uw kind wil komen, we bespreken alle praktische informatie zoals het (digitaal) invullen van kindgegevens en toestemmingsformulieren.

Kennismaken met uw kind

We willen natuurlijk ook graag uw kind leren kennen en spreken samen een middag af wanneer uw kind kan komen wennen. Heeft uw kind langere tijd nodig om te wennen en om zich thuis te voelen dan is dit geen probleem mits het kindaantal dit toelaat.

Image